craniosacraaltherapie

CranioSacraal Therapie is een vorm van ontspanningstherapie die verder gaat dan de ontspanning van de behandeling. Het doel is een aanhoudende lichamelijke en emotionele ontspanning te bereiken.
Met behulp van het zgn. craniosacraal ritme, dat bepaald wordt door de natuurlijke toename en afname van het vocht dat zich in de hersenen en rond het ruggenmerg bevindt, kan de craniosacraal therapeut de cliënt tot ontspanning brengen. Er ontstaat een gevoel van balans. Hierdoor kost het dagelijkse leven minder energie en wordt de cliënt flexibeler in het opvangen van niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en emotionele spanningen.

 

bindweefsel

Het vlies dat de hersenen en het ruggenmerg omgeeft, bestaat uit bindweefsel.
Dit weefsel vinden we niet alleen daar terug maar overal in het lichaam.
Het is eigenlijk een soort natuurlijk verpakkingsmateriaal dat alles in ons lichaam omgeeft: organen, botten, zenuwen, bloedvaten, spieren enzovoort.
Een soort “jas van binnen”.
Het bijzondere is dat al dit bindweefsel met elkaar in verbinding staat en daardoor een heel uitgebreid communicatiesysteem vormt waar we in de craniosacraal therapie gebruik van maken.
Door die verbinding is het mogelijk dat het ritme, dat in de hersenen ontstaat, overal in het lichaam voelbaar is.


Naast de hierboven genoemde functies, speelt het bindweefsel een rol bij natuurlijke herstelprocessen van het lichaam.
Spanningen in het bindweefsel verminderen dit herstelvermogen en zijn daarmee een graadmeter voor de conditie van het lichaam.
Een over het hele lichaam voelbaar en gelijkmatig craniosacraal ritme betekent dat er een balans is tussen spanning (belasting) en ontspanning (herstel).
De craniosacraal therapeut probeert daar waar wel spanningen in het bindweefsel zitten, deze door een zeer lichte druk weg te nemen.
De cliënt ervaart ontspanning.


Een behandeling duurt een uur en kost  € 75,- per behandeling. Deze kosten worden door de meeste zorgverzekeraars nog niet vergoed.
De cliënt gaat gekleed op de behandelbank liggen. Verder wordt er niets anders van de cliënt verwacht dan dat hij de behandeling ‘over zich heen laat komen’. Het enige is dat de cliënt aangeeft wanneer iets niet prettig is.
Na de eerste behandeling wordt de tweede meestal één week daarna gepland, met tussen de vervolgbehandelingen steeds een week meer. Na twee tot drie behandelingen moet de cliënt kunnen zeggen of de behandelingen ‘iets hebben gedaan’.
Na circa zes behandelingen (dus na ongeveer drie maanden) kan de cliënt zelf aangeven wanneer er weer een volgende behandeling nodig is.
De periode tussen de behandelingen varieert dan individueel van enkele maanden tot een jaar of langer.

Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie, klikt u dan op de volgende link: www.upledger.nl