Arbody

De basisgedachte van Arbody is ontstaan uit de gedachte dat je beter nu mensen kan vertellen wat er later mis kan gaan. Men heeft de neiging om te lang te wachten en dan met een ernstig lichamelijk probleem te zitten. Eelco Schuurman, oprichter van Arbody, heeft trainingsprogramma's ontwikkeld
ter preventie.

 

wat doet arbody?

Het vraagt professionele vaardigheden om mensen met jaren ervaring en vaste bewegingsgewoontes te verbeteren in die gewoontes. Je hebt eerst vertrouwen nodig om iemand iets te leren. Dat bereiken wij door naast onze deskundigheid daadwerkelijk op de werkplek doelgerichte instructie aan te bieden aan de mensen. Deze instructie is dus praktisch en nauwelijks storend voor het dagelijkse productiewerk.De werkwijze is gebaseerd op een leerproces volgens de Oefentherapie Cesar, welke gericht is op gedragsverandering. Gedragsverandering bereik je niet zomaar, daar is een bepaald tijdstraject voor nodig. Daarom start onze cursus altijd met een voorlichting gevolgd door drie werkplekinstructies, met telkens enkele maanden daartussen. Het tweede jaar volstaan twee werkplekinstructies en als je dit elk jaar met één instructie vervolgt, bereik je dat mensen hun gedrag zodanig hebben veranderd, dat zij automatisch nieuwe principes toepassen. Dan hebben ze dus wat geleerd. Om dit alles meetbaar en inzichtelijk te maken, bieden we een screening aan, waardoor tevens een persoonlijk dossier opgebouwd kan worden.